Mua hàng trên aliexpress

Aliexpress là trang thương mại điện tử của Trung Quốc nhắm vào đối tượng khách hàng ở thị trường nước ngoài. Ở đây các mặt hàng rất phong phú và đa dạng. Giá cả một số mặt hàng khá dễ chịu và chất lượng khá OK nếu chọn đúng shop tốt. Nhưng nhược điểm là thời gian ship hàng khá lâu, thông thường mất 3 tuần từ khi tôi đặt hàng cho đến khi hàng về đến SG.

Cách dùng fail2ban để tăng cường bảo mật cho server Linux

Bài viết sẽ còn được cập nhật……………………………………… Cài đặt Cài đặt Fail2Ban trên Debian/Ubuntu # apt-get update && apt-get upgrade -y # apt-get install fail2ban Cài đặt Fail2Ban trên Debian/Ubuntu CentOS/RHEL 7 # yum update # yum install epel-release # yum install fail2ban Tùy chọn, nếu bạn muốn kích hoạt hỗ trợ mail (để thông báo email), bạn có thể cài đặt sendmail. # apt-get install sendmail-bin sendmail [trên Debian/Ubuntu] # yum install sendmail [trên CentOS/RHEL] Cấu hình Mặc định, fail2ban sử dụng file .

Cài đặt multicast-DNS trong mạng gia đình

multicast-DNS là gói phần mềm chạy dịch vụ DNS trên từng máy, đảm bảo cho quá trình phân giải tên trong mạng cục bộ, cho phép bạn truy cập vào một máy trong mạng LAN thông qua tên máy mà không phải dùng địa chỉ IP của máy đó. Hệ thống mạng trong gia đình thường bao gồm nhiều thiết bị với hệ điều hành không giống nhau do đó multicast-DNS là một giải pháp tiện lợi vì nếu dhcp của modem thay đổi địa chỉ ip cho máy cần truy cập ta vẫn có thể truy cập được máy đó thông qua tên.

File service trong hệ thống system daemon (systemd) của Linux

File dịch vụ (service) là file được tạo ra và chạy ở hệ thống trong Linux. Sau khi tạo và chạy file dịch vụ, bạn có thể dùng các lệnh như start, stop, restart và status để bắt đầu, dừng, khởi động lại và tình trạng của file dịch vụ đó. Vị trí: File service phải được tạo và đặt ở thư mục system như sau: /etc/systemd/system/foo-daemon.service Khi file dịch vụ (service) thay đổi, nó cần phải được nạp lại trong cấu hình hệ thống:

Ghi chú nhanh về git

Bỏ qua những thay đổi trong thư mục Cú pháp git checkout . Công dụng: sẽ bỏ quả những thay đổi chưa commit trong thư mục hiện tại (dấu chấm (.) có nghĩa là thư mục hiện tại) Nếu bạn muốn giữ lại những thay đổi này để sử dụng về sau, bạn có 2 tùy chọn: git stash Lệnh này lưu lại những thay đổi này trong một stack.

Git, GitHub và cheat sheet

Chỉ với ba qui tắc này để làm chủ Git và GitHub Qui tắc #1: Tạo một git repo cho mỗi dự án mới Qui tắc #2: Tạo một nhánh mới cho mỗi tính năng mới cần thử nghiệm Qui tắc #3: Sử dụng Pull Requests (PR) để ghép mã code vào nhánh Master (nhánh chính) Thậm chí nếu bạn đang làm một dự án nhỏ hoặc đơn giản, và thậm chí bạn đang làm một mình, theo những qui tắc đó mỗi khi bạn code sẽ tạo cho bạn thuần thục Git và GitHub rất nhanh chóng.

Tạo nhánh trong git và quản lý nhánh

Trong repo của bạn ở github, bạn cần giữ nhánh chính sạch sẽ, nghĩa là không có bất kì sự thay đổi nào. Khi bạn thực hiện một pull request trên nhánh, bạn có thể tiếp tục làm việc với nhánh khác và thực hiện một pull request khác trên nhánh khác này. Trước khi tạo một nhánh mới, pull những thay đổi từ upstream. Nhánh master trên local cần được cập nhật.

Skywire trên Orange Pi Prime

Lưu ý: Bài viết chỉ thực hiện cài đặt skywire trên board mạch orange pi prime Dưới đây là những tóm lược ghi chú, tôi sẽ cập nhật dần dần Nếu bạn có thắc mắc hoặc hỏi thêm mời gia nhập nhóm telegram https://t.me/OpenLedgerVN Giới thiệu Để chạy Skywire trong gia đình tôi có mua một vài bo mạch Orange Pi Prime như theo khuyến nghị của nhóm Skycoin.