About & Resources

Tôi không phải là dân IT mà chỉ là người thích tìm tòi những thứ liên quan đến máy tính mà có thể giúp công việc hằng ngày được tốt hơn.

Cấu trúc của site được tôi chia thành những mục như sau:

  • Online
  • Kiếm Cơm
  • English
  • Computer
  • About

Online gồm những bài viết về kiến thức internet, VPN, mạng …

Kiếm cơm gồm những bài viết tựu trung lại có thể giúp tôi kiếm được tiền, online cũng như offline….

English là những bài viết về anh văn, một kĩ năng không thể thiếu trong cuộc sống…

Computer gồm những bài viết về máy tính, Windows, Linux, VPS mà tôi đọc và trải nghiệm

About là trang bạn đang đọc :D …


Trong quá trình online tôi hay sử dụng những công cụ để hỗ trợ, phần này tôi viết ra đây để thuận tiện cho việc truy cập trong lúc online.

Webmaster

Kiểm tra uptime của node

https://skywirenc.com
https://skycoin-node.bchain.ovh/

Mail for domain:

https://connect.yandex.com/portal/admin/

ColorZilla

Slugify

https://blog.tersmitten.nl/slugify/

Theo dõi đơn hàng từ nước ngoài

https://www.17track.net/en

Các bài viết về Linux

https://www.tecmint.com/linux-networking-commands/

Keybase cá nhân

https://keybase.io/magicstone1412

nano /etc/apt/sources.list