Bàn phím ảo trong Windows on-screen keyboard

Bàn phím ảo trong Windows “On-Screen Keyboard” là một trong những tính năng hữu dụng khi bạn muốn gõ password mà không chắc là máy tính của mình có dính Keylogger hay không, hoặc những password quan trọng mà bạn không muốn gõ bằng phím thông thường vì sợ ghi lại pass.

Bàn phím ảo Windows 7

Gọi nhanh bàn phím ảo bằng command: **OSK **trong hộp hoại RUN (nhấn phín Windows + R để gọi hộp thoại)

Tạo shortcut đến bàn phím ảo

  1. Click chuột phải lên một khoảng trống ở desktop và chọn New ==>Shortcut. Cắt và dán địa chỉ bên dưới vào ô vị trí và click nút Next. (xem hình bên dưới)

%windir%\System32\osk.exe

Tạo shorcut bàn phím ảo

  1. Gõ Keyboard vào ô tên, và click vào nút Finish. (xem hình bên dưới) Chú ý: Bạn có thể gõ bất kì tên gì bạn thích

Bàn phím ảo Windows

  1. Trong Windows 7, bạn có thể Pin to Taskbar, thêm vào Quick Launch, gán phím tắt cho nó, hoặc di chuyển shortcut này đến bất kì đâu mà bạn cảm thấy dễ sử dụng.

  2. Trong Windows 8, bạn có thể Pin to Taskbar trên desktop, Pin to Start screen, thêm vào Quick Launch, gán phím tắt cho nó hoặc di chuyển shortcut này đến bất kì đâu mà bạn cảm thấy dễ sử dụng.