Computer

Cài đặt multicast-DNS trong mạng gia đình

multicast-DNS là gói phần mềm chạy dịch vụ DNS trên từng máy, đảm bảo cho quá trình phân giải tên trong mạng cục bộ, cho phép bạn truy cập vào một máy trong mạng LAN thông qua tên máy mà không phải dùng địa chỉ IP của máy đó. Hệ thống mạng trong gia đình thường bao gồm nhiều thiết bị với hệ điều hành không giống nhau do đó multicast-DNS là một giải pháp tiện lợi vì nếu dhcp của modem thay đổi địa chỉ ip cho máy cần truy cập ta vẫn có thể truy cập được máy đó thông qua tên.

File service trong hệ thống system daemon (systemd) của Linux

File dịch vụ (service) là file được tạo ra và chạy ở hệ thống trong Linux. Sau khi tạo và chạy file dịch vụ, bạn có thể dùng các lệnh như start, stop, restart và status để bắt đầu, dừng, khởi động lại và tình trạng của file dịch vụ đó. Vị trí: File service phải được tạo và đặt ở thư mục system như sau: /etc/systemd/system/foo-daemon.service Khi file dịch vụ (service) thay đổi, nó cần phải được nạp lại trong cấu hình hệ thống:

Git, GitHub và cheat sheet

Chỉ với ba qui tắc này để làm chủ Git và GitHub Qui tắc #1: Tạo một git repo cho mỗi dự án mới Qui tắc #2: Tạo một nhánh mới cho mỗi tính năng mới cần thử nghiệm Qui tắc #3: Sử dụng Pull Requests (PR) để ghép mã code vào nhánh Master (nhánh chính) Thậm chí nếu bạn đang làm một dự án nhỏ hoặc đơn giản, và thậm chí bạn đang làm một mình, theo những qui tắc đó mỗi khi bạn code sẽ tạo cho bạn thuần thục Git và GitHub rất nhanh chóng.

Tạo nhánh trong git và quản lý nhánh

Trong repo của bạn ở github, bạn cần giữ nhánh chính sạch sẽ, nghĩa là không có bất kì sự thay đổi nào. Khi bạn thực hiện một pull request trên nhánh, bạn có thể tiếp tục làm việc với nhánh khác và thực hiện một pull request khác trên nhánh khác này. Trước khi tạo một nhánh mới, pull những thay đổi từ upstream. Nhánh master trên local cần được cập nhật.

Debian 9

Cài đặt https://www.howtoforge.com/tutorial/debian-minimal-server/ Thay đổi root password https://www.itzgeek.com/how-tos/linux/debian/how-to-reset-root-password-on-debian-9-stretch.html Rắc rối với sudo https://unix.stackexchange.com/questions/354928/bash-sudo-command-not-found Login SSH với tài khoản root Mặc định, Debian (và một số bản linux khác) không cho phép tài khoản root đăng nhập thông qua SSH vì lý do bảo mật. Bạn chỉ được cho phép đăng nhập như là một user bình thường và sử dụng su để sử dụng quyền root. Tôi muốn thực hiện SSH với quyền root nên thực hiện việc chỉnh sửa file sshd_config bằng câu lệnh

Không truy cập được máy cài OMV khi dùng Windows 10

Sau khi cài đặt OMV xong xuôi , truy cập máy OMV qua mạng LAN thì nó báo lỗi chình ình to đùng. Tôi không biết lỗi này xuất phát do đâu, trước đó tôi có cài OMV thì truy cập được, sau đó cài lại thì không còn truy cập được nữa. Sau khi tìm hiểu thì tôi biết được rằng nguyên nhân là lỗi là do Windows 10 của tôi.

OpenMediaVault còn hơn cả một NAS server

Tuần rồi, tôi có tìm kiếm một giải pháp cho con máy tính laptop già nua bị hư màn hình của tôi. Nó chỉ có thể khởi động và sử dụng với một màn hình ngoài. Do khá cũ nên mọi tác vụ khá ì ạch. Tôi đã không đụng đến nó một thời gian dài. Nay tôi muốn biến nó thành một cái NAS (Network attached storage) chạy 24⁄24 vì nó không tiêu tốn điện nhiều.

Tạo bộ cài đặt hệ điều hành trên USB dễ dàng với phần mềm Rufus

Lần trước, tôi có cài lại hệ điều hành Windows 10 cho máy tính sau khi mua ổ cứng SSD trên tiki. Máy tính của tôi không có ổ DVD để cài đặt hệ điều hành nên không còn sự lựa chọn nào khác tôi buộc phải cài qua USB. Để cài đặt qua USB thì tôi phải tạo một USB boot được và chứa hệ điều hành cần cài.