Online

Thêm công cụ tìm kiếm trong Hugo site

Add mã tìm kiếm Đưa ô tìm kiếm vào vị trí trong site Thêm mã CSS cho hộp tìm kiếm Ở đây tôi dùng google search. Tạo trang google-cse.html trong thư mục base với nội dung là đoạn mã được tạo ra ở trang https://cse.google.com Tìm đến trang header.html và đưa đoạn mã sau vào vào vị trí cần hiển thị tìm kiếm <div id="search-box">{{ partial "base/google-cse" .

Đồ chơi cho Hugo

Hugo shortcodes Chèn ảnh <center> </center> Thiết lập độ rộng cột trong markdown để hugo hỗ trợ Chèn khoảng trắng Name &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; | Value -------|------------------- `Value-One` | Long explanation `Value-Two` | Long explanation `etc` | Long explanation |Name|Value| |----|---------| |<img style="width: 1000px;"/>|---------| Có thể chỉnh giá trị 1000px lên hoặc xuống khi nào thấy phù hợp

Lưu trữ website tĩnh với giao thức https trên Github Pages và Cloudflare

Trong bài viết trước bạn đã biết cách đưa site tĩnh được tạo ra bởi Hugo lên Github Pages và trỏ nó về domain của bạn. Lần này tôi sẽ giới thiệu bạn cách cấu hình để site có https hoàn toàn miễn phí bằng cách sử dụng github pages và cloudflare. Nếu bạn chưa từng nghe qua cloudflare thì hãy google nhé. Cấu hình HTTPS Login vào trang quản lý DNS domain của bạn ở Cloudflare và tạo một bản ghi CNAME trỏ về {username}.

Cấu hình và sử dụng trình duyệt email Thunderbird

Thunderbird là một trình duyệt mail đơn giản, mạnh mẽ mà tôi dùng hằng ngày thay thế cho trình duyệt mail outlook. Nó đáp ứng đủ nhu cầu của tôi và thêm một vài add on nó có thể đồng bộ Calendar, Task và Contact với Google. Phiên bản tôi thường sử dụng là bản Portable vì với nó tôi có thể copy thư mục khác nhau mà không cần phải cài lại những add on.

Đưa site tạo bởi Hugo lên github.com

Như bài viết trước đã đề cập việc chuyển blog từ nền tảng google site sang Hugo. Điều tôi mong muốn là tìm kiếm một dịch vụ host hoặc server nào đó cho lưu trữ website cá nhân của tôi miễn phí và có uy tín một tí. Sau một hồi tìm kiếm so sánh chán chê, tôi đưa vào tầm ngắm 2 đối tượng thỏa mãn tiêu chí của tôi đó là dịch vụ GitHub và FireBase.

Vượt tường lửa với VPN Gate

Tôi thường gặp một chút rắc rối với tường lửa trong nước. Tưởng lửa theo tôi hiểu một cách đơn giản là nó được dựng lên để chặn những trang web không cho phép truy cập của nhà cung cấp dịch vụ (ISP). Nhưng nhiều khi tôi vào những trang tìm kiếm tài liệu phục vụ cho mục đích học tập không liên quan đến chính trị hoặc tôn giáo vẫn bị các ISP chặn.

Tránh chuyển tiếp google tìm kiếm về google địa phương

Hôm nay test thử một VPN tự tạo trên Ramnode. Sau khi kết nối thành công với VPN vào Google tìm kiếm thì nó tự động chuyển về Google Hồng Kông. Kết quả tìm kiếm hiển thị toàn là tiếng Trung. Khi bạn ở một nước nào đó khác Mỹ, Google luôn luôn chuyển tiếp đến rtang Google địa phương - dạng như là Google.com.vn ở Việt Nam Google.fr khi ở Pháp, hoặc Google.