Font một nét shx Unicode cho AutoCad

Sử dụng font một nét trong AutoCad có nhiều lợi ích như tạo ra bản vẽ nhẹ và có thể điều chỉnh chiều dày nét chữ trong khi in…Khó khăn hiện nay là có rất ít font một nét có thể gõ được kiểu Unicode dựng sẵn trong Autocad. Do đó mình đã phát triển font một nét này dựa trên bộ font có sẵn iso3098b. Cá nhân mình thấy bộ font này đẹp và có một số tiêu chuẩn nước ngoài sử dụng nó.

Hiện tại vì không có thời gian nên trước mắt mình chỉ làm xong chữ HOA của font này. Chữ thường mình sẽ cố gắng hoàn thiện khi có thời gian rảnh.

Để sử dụng nó thì bạn copy font tải về vào thư mục Fonts của Autocad, sau đó tạo text style với font này. Chọn nó bộ gõ tiếng việt là Unicode dựng sẵn và gõ.

Link tải font

iso3098b_unicode