Khởi tạo theme Hugo không đúng

Trong quá trình tạo site với Hugo, tôi gặp trường hợp là khi tạo site với theme mong muốn và chạy trên localhost rất tốt. Nhưng khi up lên host thì gặp trường hợp không còn như ý nữa.

hugo server –theme=hugo-bootstrap

Nguyên nhân khắc phục ở link bên dưới

http://keshavabharadwaj.com/2016/03/15/hugo_theme_not_rendered/