Căn Bản

Linux căn bản - Bài 1: Dòng lệnh

Giới thiệu Linux có một giao diện người dùng đồ họa và nó hoạt động khá giống như của giao diện trên các hệ thống khác mà bạn đã quen thuộc với chẳng hạn như Windows và OSX. Hướng dẫn này sẽ không tập trung vào những giao diện đó khi mà mình nghĩ bạn có thể có thể tự tìm tòi. Thay vào đó hướng dẫn này sẽ tập trung vào dòng lệnh (còn được gọi là terminal).