English

Goldendict từ điển offline miễn phí tốt nhất

Thật không ngoa khi mình đặt tiêu đề “Goldendict từ điển offline miễn phí tốt nhất”, ít ra là đối với mình :). Trong quá trình học anh văn, mình đã từng tìm kiếm một bộ từ điển với tiêu chí miễn phí, tốt và đầy đủ để tiện tra cứu trên máy tính, trên điện thoại, trên web và … trên sách. Một thời gian dài mình sử dụng Lingoes vì nó miễn phí mặt dù cảm thấy có gì đó không được hài lòng lắm.

Tiếng Anh kì truyện

Tôi bắt đầu học tiếng Anh từ năm bước vào lớp 6 cho đến lớp 12, 2 năm chuyên ngành ở trường đại học và thực sự tôi thấy tiếng Anh của mình không có gì tăng tiến cho lắm trong ngần ấy năm. Tôi nghĩ rằng có lẽ mình đã bắt đầu không đúng cách và đi tìm cho mình một bí kíp luyện Anh văn để ít nhất cũng mang trong mình một thân tuyệt kĩ mà còn đi lại trên giang hồ.