Linh Tinh

Tạo một con bot tùy chỉnh trong Slack

Từ khi sử dụng Slack tôi thấy nó có nhiều thứ hay ho để tìm hiểu. Một trong những thứ đó là mình có thể tạo được một con bot tùy chỉnh và viết các mã để nó có thể nhận sử dụng coffee script để nó nhận lệnh và thực thi. Mặc định trong Slack có một con bot nhưng nó có một số hạn chế nhất định. Do đó tôi có tìm hiểu sơ thì thấy một con bot hoàn toàn miễn phí, mã nguồn mở và có thể tùy chỉnh nhiều thứ.

Sao lưu và phục hồi hệ điều hành với Acronis True Image

Ngày xưa, cái thời còn đi cài Windows dạo cho mấy đữa bạn cùng lớp, đĩa hirent boot với phần mềm Norton Ghost là hầu như không thể thiếu. Sau khi hì hụi cài đặt hệ điều hành thì phải Ghost lại để tụi bạn nó phá phách thì lần sau gọi tới còn bung ra. Trải qua thời gian, tôi thấy Norton Ghost không còn là một công cụ sao lưu hệ điều hành mạnh mẽ nữa.