Unicode

Font một nét shx Unicode cho AutoCad

Sử dụng font một nét trong AutoCad có nhiều lợi ích như tạo ra bản vẽ nhẹ và có thể điều chỉnh chiều dày nét chữ …Khó khăn hiện nay là có rất ít font một nét có thể gõ được kiểu Unicode dựng sẵn trong Autocad. Do đó mình đã phát triển font một nét này dựa trên bộ font có sẵn iso3098b. Cá nhân mình thấy bộ font này đẹp và có một số tiêu chuẩn nước ngoài sử dụng nó.